อุบร๊ะ!! มีจริงหรอ!!!..แตงโมสีม่วงสายพันธุ์ใหม่ หวานเย็นชื่นใจ

Picture

อุบร๊ะ!! มีจริงหรอ!!!.. สักซีกน่าจะดีต้องลองเคยกินกันหรือยัง แตงโมสีม่วงสายพันธุ์ใหม่ หวานเย็นชื่นใจ

แตงโม

เป็นผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน ยังใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด แตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปี แตงโมปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 5.0 –7.5 มี การระบายนํ้าได้ดี

Picture

พันธุ์แตงโม

ที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ์ คือ

พันธุ์เบาที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือพันธุ์ ชูการร์เบบี่ ผลกลมสีเขียวคลํ้า อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับจากวันงอก อีกพันธุ์หนึ่งได้แก่

พันธุ์หนัก คือ พันธุ์ชาร์ลสตันเกรย์ ผลสีเขียวอ่อน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยว 85 วัน นับจากวันงอก

พันธุ์แตงโมเหลือง เป็นพันธุ์ลูกผสม เนื้อสีเหลือง ผลกลม สีเขียวอ่อนลายเขียวเข้ม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน

ฤดูปลูก

เนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะว่าในช่วงดังกล่าวจะปลูกแตงโมได้ยากลำ บาก เนื่องจากต้นแตงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วนใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเน่าง่ายอีกทั้งรสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแล้ง หรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังเป็นต้นฤดูฝนอยู่ และมีผู้ต้องการบริโภคแตงโมกันมาก

เรียบเรียงโดย : : MOO NOY

ไหว้พระรับปีใหม่นี้ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล

Picture 

วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัด
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะ
พบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ
เรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์
ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามา  กราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย
นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ประวัติ
วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น
คือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรค  ขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้วต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากสำนักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียน  ในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็น  สมเด็จพระวันรัตน มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมี  ตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ 

Picture

 

​จุดที่น่าสนใจ
เจดีย์ชัยมงคล
อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ มังกะยอชวา
พระมหาอุปราชของหงษาวดี ที่ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี
ในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และสมเด็จพระ
เอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึก และได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึก ทีคอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระคชาธาร โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพะรองค์มาไม่ทัน พระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ไยในร่มไม้เล่า เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์  ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว พระอุปราชของพม่าจึงไสยช้างออกมากระยุทธถีด้วยกัน
ในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลผ่ายฟาดฟันพระอุปราช
ขาดตะพายแล่ง

Picture

 

พระอุโบสถ
เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆ  พระอุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานนัดพบของเหล่าขุนนาง นำโดยขุนพิเรนทร์เทพ  และพรรคพวก ซึ่งมาเสี่ยงเทียนเพื่อจะเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงค์ษา
และท้าวศรีสุดาจันทร์ วิธีการเสี่ยงเทียนคือการฟั่นเทียนขึ้นมา 2 เล่ม เล่มหนึ่ง
แทนตัวขุนวรวงค์ษา กษัตริย์ที่นักวิชาการหลายท่านไม่นับรวมว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์อยุธยา  เทียนอีกเล่มหนึ่งแทนตัวพระเฑียรราชา หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์อันหลบหลีกปัญหาการแย่ง ชิงบัลลังค์ และไปบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐาน และจุดเทียนขึ้นพร้อมกัน แต่เทียนเล่มที่เป็นตัวแทนของขุนวรวงค์ษามีเหตุให้ดับลงก่อน จึงถือว่าการล้มล้างจะเป็นผลสำเร็จ

Picture

 

วิหารพระพุทธไสยาสน์
เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านในก็จะพบวิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ทางซ้ายมือ
ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐาน พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ.2508

Picture

 

การเดินทาง
หากเดินทางมาจากรุงเทพโดยใช้ถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32)เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก เข้าอยุธยา ตรงเข้ามาจะพบวงเวียนเจดีย็วัดสามปลื้ม ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 1.5 กม.
วัดใหญ่ชัยมงคล จะอยู่ทางซ้ายมือ เปิด 8.30-16.30 น.
คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติเสีย 20 บาท

เทคนิคง่ายๆในการเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่

Picture

หัวใจสำคัญในการเพิ่มน้ำนมแม่ ให้มีมากและเหลือล้นนั้น คือ ทำให้ร่างกายหลั่งโปรแลคตินเพิ่มขึ้น โดยการให้ลูกดูดนมตามหลัก 4 ดูด ดังนี้

ดูดเร็ว เทคนิคในข้อนี้เน้นให้คุณแม่ทุกคนหลังลอดบุตรแล้ว หากฟื้นตัวดีแล้วและลูกอยู่ในสภาพร่างกายปกติ ให้นำมาดูดกระตุ้นนมแม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ สองชั่วโมงแรกหลังคลอดดีที่สุด

ดูดบ่อย ให้ดูดนมแม่ได้เลย ทุกๆ 2 ชั่วโมง สม่ำเสมอ ช่วยกระตุ้นให้น้ำนมมาเร็วมากขึ้น

ดูดถูกวิธี  ปากลูกต้องเปิดกว้าง เพื่ออมหัวนมให้ลึกที่สุดจนมิดลานนม ถ้าลานนมกว้างก็ให้อมให้มากที่สุด คางแนบเต้า ปลายจมูกชิดหรือแตะเต้านม และริมฝีปากบน-ล่างบานออก แบะๆลักษณะเหมือนปากปลา คางของลูกจรดกับเต้านมแม่ จมูกลูกไม่ถูกสิ่งใดกดเบียด

ดูดเกลี้ยงเต้า เพื่อให้ลูกได้รับน้ำนมส่วนท้าย ไม่ค้างเต้า การมีน้ำนมค้างเต้าทำให้ร่างกายรับรู้โดยอัตโนมัติ จึงไม่ผลิตน้ำนมมาเพิ่ม เพราะฉะนั้นหากลูกดูดไม่หมดต้องปั๊มเก้บให้เกลี้ยงเต้าทุกครั้ง

ยิ่งให้ลูกดูดนมแม่มากเท่าไหร่ น้ำนมแม่ก็จะถูกผลิตออกมาเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอต่อความต้องการของลูก ทั้งนี้คุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ไม่มีความเครียด เพื่อส่งเสริมการสร้างและหลั่งน้ำนมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team
ขอบคุณข้อมูล : www.dgsmartmom.com

วิธีล้างน้ำตาลในเลือด ที่ร่างกายใช้ไม่หมด

Picture

 

กินของหวานมากทุกๆวัน จนเกินความต้องการของร่างกายน้ำตาลที่ร่างกายใช้ไม่หมด จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปเกาะผนังหลอดเลือด เกิดเป็นขนเล็กๆตามผนังหลอดเลือด

โดยปกติหลอดเลือดต้องสะอาด เรียบ และโล่ง เลือดจึงไหลเวียนได้ดี แต่น้ำตาลที่สะสม ในเลือดมาก ทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นเมื่อเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงจะไม่สบาย เช่น อากาศร้าน หลอดเลือดก็ไม่ขยายตัวอากาศเย็นหลอดเลือดก็ไม่หมดตัว เป็นสาเหตุทำให้ปวดหัว ถ้าคนที่หลอดเลือด สะอาด ยืดหยุ่นดีเลือดก็จะไหลเวียนได้สะดวก

       ควรงดกินน้ำตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย ควรได้น้ำตาลจากผลไม้บ้าง สลับกับการกินขนมหวาน

Picture

 
   สูตรล้างหลอดเลือด

– กินรางจืด เพื่อล้างน้ำตาลในเลือด

– กินใบมะยมสดหรือต้มรากเตยกินน้ำก็ช่วยฟื้นฟูตับอ่อน เมื่อตัวอ่อนแข็งแรง การคุมน้ำตาลจะดีขึ้นเอง(ต้องกินเป็นประจำ)

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : wunjun.com

ม้ง โฮมสเตย์ รีสอร์ท สถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

Picture

​MONG HOMESTAY RESORT เป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ของภูเขาและแม่น้ำอันสวยงามในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องพักและบังกะโลเรียบง่ายพร้อมพัดลมในสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ตลอดจนมีที่จอดรถฟรี ห้องพักและบังกะโลทั้งหมดมีห้องน้ำส่วนตัว บังกะโลมีระเบียงส่วนตัวพร้อมทิวทัศน์ของภูมิประเทศโดยรอบ MONG HOMESTAY RESORT ตั้งอยู่ห่างจากจุดชมวิวปางอุ๋ง 6 กิโลเมตร และห่างจากหมู่บ้านรักไทย 7 กิโลเมตร ส่วนสนามบินแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างออกไป 45 กิโลเมตร

Picture

การเดินทาง เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ ด้วยเส้นทางหมายเลข 107
ถึงอำเภอ แม่ริม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน หมายเลข 1096 (ถนนแม่ริม-สะเมิง)
วิ่งตรงไป จนถึง ตำบลโป่งแยง ให้สังเกตุทางขวามือ มีป้ายโครงการหลวงหนองหอย ม่อนม้งโฮมสเตย์ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
ห่างจากม่อนแจ่ม ประมาณ 4 กิโลเมตร
ที่อยู่: หมู่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์:080 211 3565

บ้านพัก หาดน้ำใส มีหาดทรายขาวละเอียด

Picture

หาดน้ำใสอยู่ในพื้นที่ของหน่วยของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อน หาดน้ำใสเป็นหาดที่มีน้ำใสมากจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อหาดน้ำใส ชายหาดมีทรายขาวละเอียดชายหาดเป็นทางค่อยๆลาดลงไป ไม่ชัน จึงทำให้สามารถเลนน้ำได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ทหารจึงมีการเฝ้าระวังและวางทุ่นไว้เพื่อเป็นแนวเขตสำหรับเล่นน้ำ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ชายหาดตลอดเวลา เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (เที่ยวสะบายใจหายห่วง)
เปิดเวลา 06.00-18.30 น. ค่าเข้าหาด 10 บาท
บ้านพักรับรองหาดน้ำใส เป็นกิจการสวัสดิการภายใน ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ มีบ้านพักมากมายหลายสใตล์ที่ไว้รับรองผู้เข้าพักในหาดน้ำใส ซึ่งเปิดให้ ข้าราชการ ครอบครับ และบุคคลทั่วไปได้เข้าพัก บ้านพักมีลักษณะที่สวยงาม ติดชายหาด เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงชายหาด บรรยากาศสวยงาม เหมาะกับารพักผ่อนเป็นอย่างมาก บ้านพักมีทั้งหมด 28 หลัง มีทั้งหมด 3 แบบ ตามขนาดบ้านและจำนวนห้อง

Picture

ที่ตั้ง : บ้านพักรับรองหาดน้ำใส 2011 หมู่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ติดต่อสำรองห้องพักหาดน้ำใส

FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/NAMSAIBEACHRESORT

LINE : NAMSAIJUNG

โทรศัพท์ : 038-190155-6 , 0948455005

ไม่เชื่ออย่าลบลู่!! เมื่อก้าวสู่ “เบญจเพศ”

Picture 

เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ ในเรื่องของ วัยเบญจเพส ซึ่งอยู่คู่กันมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีเรื่องเล่าบอกกล่าวต่อๆกันมาในเรื่องของเบญจเพศ เมื่อมีอายุครบ 25 ปี ทุกคนจะต้องเจออุปสรรค สิ่งไม่ดีต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคภัย งานไม่ราบรื่น และอื่นๆ ทั้งที่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากสาเหตุใด บ้างก็มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับบางอย่างที่มองไม่เห็น หรือเป็นดวงชะตาของแต่ละคน

ด้านพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ท่านได้ออกมาเทศนาในเรื่องเบญจเพศให้ฟังว่า “เบญจเพศ ก็หมายความว่า ยี่สิบห้า อายุ ๒๕ มันอันตราย อันตรายตรงที่ว่าเราคะนองนั่นเอง ไม่ต้องถึง ๒๕ หรอก ๑๘ นี่คะนองแล้ว เด็กวัยทีนนี่คะนองแล้ว ๑๙-๒๕ มันคะนองทั้งนั้น โน่น ๓๕ ถึงจะเบาหน่อย พอรู้เรื่องชีวิต รู้จักค่าของชีวิตไม่ค่อยจะเสี่ยงภัยมากเกินไป โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ๒๕ มันกำลังคะนองทำอะไรมักจะรวดเร็วโลดโผน มันจึงเกิดทุกข์โทษกับคนอายุขนาดนั้นมาก เพราะความคะนองนั่นเอง ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าอุบัติเหตุมันเกิด เพราะความคะนองเกิดเพระาความประมาท เราก็อย่าประมาท ขับรถก็อย่านึกว่ามีรถของเราคันเดียวก็เท่านั้น” “มันไม่มีอะไร อายุ ๒๕ ไม่ได้ร้ายอะไร ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ว่าคนใดไปเกิดอุบัติเหตุเจ็บตอนอายุ ๒๕ เขาก็ว่า “เบญจเพศ” เบญจ แปลว่า ห้า เพส แปลว่า ยี่สิบ ถ้าเพศ (ศ.ศาลา) ก็คือเพศหญิง เพศชาย นั่นแหละ มันหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ได้เรื่อง แปลแล้วยิ่งแปลไม่ได้เรื่องใหญ่” 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) แสงสว่างของชีวิต หน้าที่ ๑๗

เดือนมกรา!!! หนีหนาวเที่ยวทะเล ที่หมู่เกาะสุรินทร์

Picture

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ประกอบ ด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี(เกาะสต๊อร์ค) เกาะไข่(เกาะตอรินลา) และเกาะ กลาง(เกาะปาจุมบา) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะ สุรินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล ไม่่ว่าจะเป็น็ปะการังนานาชนิด ทั้งปะการังผักกาก ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปะการังนิ้วมือ ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และ กัลปังหา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลที่สวยงามมากมาย เช่น ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสินสมุทรปลา ผีเสื้อ เทวรูป ปลาสิงโต เป็นต้น ปละยังพบสัตว์น้ำทะเลที่หายาก เช่น เต่าทะเล ฉลาวาฬ ปลากระเบนราหู กุ้งมังกร นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ยังมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมูรณ์อย่างมาก โดยมากประกอบด้วย ป่าใหญ่ 3 ประเภท คือ ป่าดงดิบที่ขึ้นอยู่ทั่วเขา ป่าประเภทนี้จะมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตะเคียนทอง ยางมะพลับ ประเภทที่ 2 คือ ป่าชายหาด ประกอบด้วย โพกริ่ง กระทิง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล จิกเล ปอทะเล โกงกางหูช้าง คันทรง ขาเปี๋ย สำมะงา รักทะเล ปรงทะเล ลำเจียก หญ้าไหวทามเป็นต้น ประเภทที่ 3 คือ ป่าชายเลน ประกอบด้วย โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โกงกางหัวสุม ตะบูน ลำแพนหิน ตีนเป็ดทะเล และพืชอิงอาศัยพวกกระแตไต่ไม้และกล้วยไม้บางชนิด

Picture

 

การเดินทาง   
1. โดยรถยนต์
ขับรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อำเภอคุระบุรี ระยะทาง ประมาณ 720 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอคุระบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 721 มีทางแยกเลี้ยว เข้าท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร จะมองเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ทางขวามือจากนั้น ให้เลี้ยวเข้าไป จอดรถบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (บนฝั่ง)
2. เครื่องบิน
– สนามบินจ.ภูเก็ต เป็นสนามบินนานาชาติ มีหลายห่างจากคุระบุรีประมาณ 200กม.ต้องต่อรถรับจ้าง ออกจาก สนามบินมาที่ถนนใหญ่ แล้วนั่งรถประจำทางไปลงคุระบุรีหรือใช้บริการรถเช่าราคาประมาณ 1,800 บาท/รถตู้ หรือประมาณ1,500 บาท/รถเก๋ง
– สนามบินจ.ระนอง ห่างจากคุระบุรีประมาณ 100 กม.สายการบินแอร์เอเซีย มีบิน อังคาร ศุกร์ อาทิตย์ มีรถประจำทางผ่านหรือ ใช้บริการรถรับ-ส่ง ประมาณ1000-1,500 บาท/เที่ยว

น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Picture

น้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตรนับ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน   บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และ ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก

มีบ่อน้ำสำหรับต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน้ำตลอดเส้นทางเดินเท้าสำหรับห้อยขาแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีสระน้ำแร่ มีอุณหภูมิน้ำพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่นว่ายน้ำได้ น้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่ครบครันทั้งบริการด้านความงามและสุขภาพ บริเวณทางเข้าไปยังน้ำพุร้อนก็จัดเป็นห้องแถวยาวเป็นร้านขายสินค้าของที่ระลึกและ ของดีเมืองสันกำแพง และ ของจังหวัดเชียงใหม่หลายชนิด มีทั้งผ้าทอล้านนา,ร่มบ่อสร้าง,ของตกแต่งบ้าน,สมุนไพร,ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ,อาหารแปรรูป, เครื่องปั้นดินเผา ,ไม้แกะสลักและอีกหลายชนิดให้เราได้ชมและเลือก ซื้อหาเป็นของฝากกลับ บ้าน แต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าคุณภาพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่ายกย่อง เป็นแหล่งรวมสินค้าของ ฝากของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง

มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำและ น้ำพุร้อนมากกว่า 20 บ่อ เกิดตามแนวลำธารเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร หลุมเจาะน้ำพุร้อน 2 บ่อ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถชมน้ำพุร้อน แช่และอาบน้ำพุร้อน นวดแผนไทย ต้มไข่ได้อีกด้วย

Picture

การเดินทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง 
1. รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทาง 2 เส้นทางคือ
– หรือเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง-หมู่บ้านออนหลวย-น้ำพุร้อน มีป้ายบอกชัดเจนตลอดเส้นทาง
– เส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง- สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้สัก-น้ำพุร้อน (เส้นทางนี้จะผ่านถ้ำเมืองคอน ซึ่งอยู่ห่าง จากน้ำพุร้อน 4 กิโลเมตร)
2. รถโดยสารสารธารณะ
หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเดินทางไปโดยรถประจำทางก็สามารถทำได้ โดยขึ้น รถจากสถานีขนส่งช้างเผือก ไปยัง สันกำแพงและเช่าเหมารถสองแถวจากสันกำแพง ไปน้ำพุร้อนราคาประมาณ200 บาทต่อคัน นอกจากนี้ยัง มีรถบริการของน้ำพุร้อนซึ่ง ออกจาก ททท. เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และกลับจากน้ำพุร้อนเวลา13.00 น. ทุกวัน ในราคา 80 บาทต่อคน

สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก ที่”ปางอุ๋ง”

Picture

 ได้รับสมญาว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก”  นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงแม่ฮ่องสอนเลยเชียวนะ “ปางอุ๋ง” ชื่อเต็ม ๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร ณ บ้านรวมไทย ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 (แม่สะเรียง) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เดิมทีเคยเป็นสถานที่ปลูกฝิ่นของชาวเขา ต่อมาได้รับการพัฒนาตามทฤษฎีสวนแบบปางอุ๋ง จนกลายมาเป็น “สวรรค์บนดิน” อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวหลากหลายสีสัน ตลอดจนดงสนสองใบที่เติบโตเรียงรายตลอดแนวอ่างเก็บน้ำปางตอง ที่ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเก็บภาพประทับใจ ยิ่งในยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านทิวสนลงมาเป็นลำ ๆ จะช่วยเพิ่มความงดงามและความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นสมชื่อสวรรค์บนดินเสียจริง ๆ จึงไม่แปลกใจที่ถูกนำไปเป็นฉากประทับใจในหนังหลาย ๆ เรื่อง สภาพอากาศก็เย็นสบายตลอดทั้งปี ยิ่งโดยเฉพาะในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาเก็บบรรยากาศความโรแมนติกและดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสวยงามที่มีไอหมอกลอยอยู่เหนือทะเลสาบกันแห่งนี้กันอย่างมีความสุข

Picture

ที่อยู่ : บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05.30-18.30 น.
โทรศัพท์ :  0 5361 1244